Therapieën

Bij Kind en jeugd vaktherapie Amsterdam kunnen kinderen en jongeren terecht met diverse klachten en vragen.

Verschillende therapievormen

Kind en jeugd vaktherapie Amsterdam biedt de volgende vaktherapieën aan:

Speltherapie:

Bij speltherapie ligt de focus op het spelelement. Dit is een vorm van psychotherapie waarbij spel wordt ingezet door onze vaktherapeuten om uw kind te begrijpen en de ontwikkeling te stimuleren. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk om te vertellen wat hen precies dwars zit en in andere gevallen kunnen ze het ook als bedreigend ervaren. Door te spelen kunnen de kinderen op een veilige en natuurlijke wijze stappen in de ontwikkeling maken en de wereld op hun eigen tempo ontdekken. Ook zullen zij op deze manier leren hoe ze het beste de gevoelens kunnen uiten en verwerken. Door toepassing van spel kunnen wij de taal van het kind spreken en krijgen we eerder inzicht in de gedachten en gevoelens van uw kind. Therapeutisch spel zorgt ervoor dat uw kind zowel op cognitief als emotioneel gebied inzichten kan verwerven, wat weer zal bijdragen aan de psychische groei en het staan in de eigen kracht. Lees hier meer.

Ook kunt u hier zelf bekijken hoe speltherapie in zijn werk gaat.

Beeldende therapie:

Beeldende therapie wordt veelal beleefd als een weg naar diepere gevoelslagen. Wij leggen samen met uw kind de focus op denken, voelen en handelen, waarbij deze handelingen worden geconfronteerd in een relatief veilige situatie voor uw kind. Op een methodische wijze wordt beeldende therapie gegeven met daarbij gerichte interventies met beelden, materialen, technieken en gereedschappen zoals: schilderen, tekenen, klei, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. Lees hier meer.

Danstherapie:

Gevoelens, gedrag en denkwijzen worden via dans en beweging verwerkt, uitgewerkt en onderzocht. Nieuwe ervaringen kunnen een positief effect hebben op het dagelijks leven. Lichamelijke, psychologische en mentale klachten zijn terug te zien in het lichaam en in de beweging van uw kind. Door middel van danstherapie zullen de vitale impulsen, waaronder de hartslag en de adem, sterk worden verbeterd. Dit heeft ook weer een positief effect op de motoriek en zal emotionele spanningen langzaamaan afbouwen. Lees hier meer.

Dramatherapie:

Dramatherapie is erop gericht om de kinderen/jongeren op spelenderwijze te laten experimenteren en oefenen met nieuw gedrag. Dit kan in de vorm van improvisatie, teksttheater, rollenspel en psychodramatechnieken. Het doel van dramatherapie is om de kinderen en jongeren te helpen om de psychosociale problemen te verminderen of indien mogelijk helemaal op te lossen. In het geval er sprake is van blijvende problematiek ligt de focus op het accepteren, erkennen en erachter komen wat de beste manier is om hier mee om te gaan. Lees hier meer.

Muziektherapie:

De invloed van muziek is vaak heel erg onderschat. Muziek kan het hart raken en volledig in beweging brengen. Voor de gezondheid van lichaam als geest is muziektherapie een uitstekende vorm van vaktherapie met een positief effect. Muziektherapie maakt gebruik van de invloed van muziek op de stemming en emoties door middel van improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Door muziektherapie toe te passen, worden er op het gebied van expressie en interactie nieuwe mogelijkheden geboden voor de kinderen. Lees hier meer.

Psychomotorische kindertherapie:

Bij psychomotorische kindertherapie leggen wij de focus op de ontwikkeling van uw kind en hanteren wij een ontwikkelingsgerichte manier van behandelen. Uw kind wordt altijd in een veilige relatie met de therapeut begeleid om al spelend de stress te reguleren. Ook leren wij uw kind met psychomotorische kindertherapie om de emoties op een ander manier te verwerken en spelenderwijs kennis te maken met ‘ander gedrag’. Wij kunnen verschillende vaktherapeutische middelen inzetten om uw kind kennis te laten maken met ander gedrag, namelijk: non-verbaal en lichaamsgericht spel, praten, tekenen, muziek maken, spelen of bewegen. Elk kind is uniek en elk kind leert en werkt op zijn of haar eigen manier. We zullen de middelen altijd afstemmen op wat voor uw kind gewenst is. Lees hier meer.

Psychomotorische therapie:

Bij psychomotorische therapie passen wij lichaamsgeoriënteerde oefeningen of sport en spel toe, zodat uw kind stil staat bij ervaringen of juist letterlijk in beweging komt. Bewegingsgedrag en lichaamsbeweging vormen samen de kern voor psychomotorische therapie. Niet alleen het herkennen, maar ook het verwoorden en begrijpen van de eigen gevoelens, lichaamssignalen en gedragspatronen komen aan bod. Met psychomotorische therapie kan uw kind oefenen met het ontwikkelen van nieuwe inzichten, ervaringen en gedrag. Lees hier meer.

Contact

Bent u of uw verwijzer er niet zeker van welke vorm van vaktherapie het meest geschikt zou kunnen zijn voor uw kind? Door een aantal gerichte observaties onderzoeken wij de (be)leefwereld en de ‘expressieve’ taal van uw kind, waardoor wij u in deze keuze ook kunnen adviseren. Klik hier om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of voor meer informatie.