Voor professionals

Specialistische vaktherapie uitbesteden

Heeft u cliënten op de wachtlijst staan voor (een specifieke) vaktherapie? Kind en jeugd vaktherapie Amsterdam werkt in de vorm van onderaannemerschap samen met uw organisatie om uw cliënt op zeer korte termijn de nodige zorg te kunnen verlenen. Kind en jeugd vaktherapie Amsterdam werkt enkel met erkende vaktherapeuten die aangesloten zijn bij de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Onze vaktherapeuten werken met gestandaardiseerde formats voor het registreren van de therapiesessies, de intake en de evaluaties. Via uw – of onze organisatie zorgen wij voor een gedegen voor – en nameting. Ook sluiten onze therapeuten aan bij de door Kind en jeugd vaktherapie verzorgde maandelijkse intervisie bijeenkomsten. Wij werken in goed overleg en met zorgvuldig contact (alle communicatie verloopt via AVG gekwalificeerde communicatiemiddelen) met u en het netwerk samen aan de te behalen doelen.

Werklocatie

Kind en jeugd vaktherapie Amsterdam werkt vanuit een eigen praktijklocatie in Amsterdam (Oud) West. Mocht uw cliënt op een andere locatie behandeld willen worden, bijvoorbeeld op een andere praktijklocatie van uw organistatie, op de school van het kind of jongere, op de woongroep of opvanglocatie – of bij uitzonderingssituaties bij de cliënt thuis, dan is dit bespreekbaar.