Voor wie?

Wanneer kinderen al enige tijd bepaalde klachten hebben die niet verbeteren en hierdoor vast (dreigen te) lopen in hun ontwikkeling, kunnen ze terecht bij Kind- en jeugd vaktherapie Amsterdam. Soms kan het onduidelijk zijn waar klachten vandaan komen. U vraagt zich af wat er precies met uw kind aan de hand is. Toch merkt u dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit door het gedrag van uw kind. Dit kenmerkt zich in:

 • Boos zijn
 • Veel ruzie maken
 • Sluit zich af; niet te bereiken
 • Druk zijn
 • Veel huilen
 • Negatief zelfbeeld
 • Veel hoofdpijn of buikpuin zonder fysieke oorzaken
 • Plotseling weer in bed of in de broek plassen
 • Separatieangst
 • Faalangst
 • Last van nachtmerries
 • Last van verlegenheid
 • Last van eenzaamheid
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Lichamelijk onverklaarde klachten
 • Problemen van adoptiekinderen
 • Problemen van pleegkinderen

Oorzaken

Er kunnen meerdere gebeurtenissen plaats hebben gevonden waardoor uw kind baat kan hebben bij kinder vaktherapie. Hierbij kunt u denken aan het volgende:

 • Echtscheiding
 • Gezinsproblemen
 • Overlijden van een geliefde
 • Verhuizing
 • Misbruik
 • Huiselijk geweld- of getuige hiervan
 • Een ongeluk
 • Oorlog
 • Komst van een nieuw broertje of zusje.

Kinder vaktherapie voor psychosociale problemen of psychosociale stoornissen

Kinderen met een diagnose kunnen terecht bij Kind- en jeugd vaktherapie Amsterdam. Wij behandelen geen diagnoses maar kinderen. De diagnose kan in sommige gevallen wel handvatten bieden in het juist wel of niet werken met verschillende vormen van methodieken of interventies. Met onderstaande – gevolgen van – beperkingen of stoornissen kunt u bij ons hulpverlening krijgen:

 • Angststoornis
 • Borderline
 • Complexe gedragsstoornis
 • Crimineel gedag op jonge leeftijd
 • Depressie
 • Dwangstoornis
 • Eetstoornis
 • Hele jonge kinderen met psychische problemen
 • Leerproblemen
 • Meerdere problemen tegelijkertijd
 • Selectief mutisme
 • Sensorische informatieverwerkingsproblematiek
 • Slaapstoornis
 • Tics
 • Trauma
 • Omgaan met ziekte of handicap
 • Psychiatrische problematiek
 • Gevolgen van een lichtelijk verstandelijke beperking, ADHD, dyslexie

Contact met Kind en jeugd vaktherapie Amsterdam

Wilt u weten of uw kind baat heeft bij kindertherapie? Dan kunt u een afspraak maken door ons een e-mail te sturen of door te bellen naar het volgende nummer: 06-15044318. Samen bespreken we de mogelijkheden.